Terug

Wilt u ons duidelijkheid verschaffen welk document rechtsgeldig is?

M.Bolwerk Zwaard

Begin dit jaar zijn na een overlijden de volgende documenten gevonden. Een van de gevolmachtigde is naar een notaris geweest, maar nu dreigt er toch twijfel te ontstaan naar aanleiding van de hieronder omschreven documenten.

 

Een testament van 03.03.1997. 

Een Codicil van 15.01.1998  waarin o.a. mevrouw een executeur testamentair heeft aangewezen.

Een officiele  Algemene Volmacht  van 06.02.2003,  waarin zij zowel de in haar Codicil als executeur

testamentair genoemde persoon als een tweede persoon opneemt als gevolmachtigden maar niet, meer spreekt over een executeur testamentair.

 

Wilt u ons duidelijkheid verschaffen welk document rechtsgeldig is en of met de Algemene volmacht de executeur is komen te vervallen?

 

Met  vr. dank


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Aangezien u spreekt over een overlijden, is de algemene volmacht niet (meer) relevant, dat wil zeggen: alleen degene die tot executeur is benoemd, heeft nu bevoegdheden. Welke bevoegdheden dat precies zijn hangt af van de inhoud van het testament en het codicil.