Terug

Wie zijn er nu allemaal erfgenamen?

Jeroen den Breejen

De situatie is als volgt. Een jongere vrouw is getrouwd met een (veel) oudere man. Deze man heeft uit een eerder huwelijk vier kinderen en zeven kleinkinderen en inmiddels ook de nodige achterkleinkinderen. De man is inmiddels overleden en er is geen testament. De vrouw heeft één nog in leven zijnde ouder (haar moeder), een broer en een zuster (met twee kinderen). De vraag is concreet, wie zijn nu de erfgenamen wanneer de jongere vrouw komt te overlijden? De jongere vrouw heeft inmiddels geen contact meer met de kinderen van haar overleden echtgenoot en wil bij overlijden zo min mogelijk nalaten aan de kinderen van deze overleden echtgenoot. Wat kan zij hier in juridische zin aan doen?

 

 


2 Antwoorden

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte heer Den Breejen,

De kinderen van de overleden echtgenoot komen nooit automatisch op als erfgenamen van de jongere vrouw.

Dus als zij géén testament maakt, erven uit haar nalatenschap haar moeder, broer en zuster, ieder voor 1/3.

Bij haar overlijden hebben de kinderen van de overleden echtgenoot wellicht nog wel recht op hun vaderlijk erfdeel.

Met vriendelijke groet,

Mr. C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl