Terug

Wie kan mijn vragen beantwoorden n.a.v. een proces-verbaal aan de executeur?

welle

Geachte lezer.

 

Ik ben als erfgenaam betrokken bij een afhandeling erfenis. Het onroerend goed is verkocht en er wordt binnenkort de liquide middelen verdeeld. Dochter van overledene is executeur. Door de rechtbank is destijds een proces-verbaal opgemaakt waarin staat als de executeur zich niet aan het proces-verbaal houdt dit 100,- per dag gaat kosten zonder een max. limiet. De executeur hield zich niet aan het proces-verbaal en is destijds door de deurwaarder aangezegd dat de 100,- per dag in gaat. Elk halfjaar is het proces-verbaal gestuit zoals vereist wordt. De laatste oproep tot betaling is een bedrag gemoeid van ????,- gedaan door de deurwaarder. Nu mijn vragen: 1. Moet er een acte van verdeling opgemaakt worden door een notaris? 2. Wordt deze voortijdig aan de erven voorgelegd om te kunnen beoordelen of men met de inhoud akkoord gaat? 3. Als het proces-verbaal met aanmaningen bij de notaris wordt ingeleverd voor de verdeling, houdt deze dan rekening met deze vordering. 4. Betaalt de notaris alsnog, zoals ook beschreven in het proces-verbaal ten laste van overige erven, het bedrag aan de belanghebbende uit a.d. 34.900,- uit alszijnde schulden uit de nalatenschap?


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

 

  • 1. Als alle erfgenamen het vrije beheer hebben over hun vermogen en er zijn geen goederen als registergoederen of aandelen, dan kan de verdeling ook bij onderhandse akte.

2. Ja.

3. Ik neem aan van wel, maar uiteindelijk beslissen de erfgenamen wat er in de akte komt te staan.

4. Als een deelgenoot iets te vorderen heetf, dan wordt dat in de verdeling betrokken.