Terug

Wie is de erfgenaam?

Henri Mulder

Naar aanleiding van het overlijden van mijn schoonvader heb ik 2 vragen rondom erfenis kwesties.

 

1 De eerste vraag betreft mijn persoonlijke situatie. Mijn vader is reeds overleden en had een testament op de langstlevende. Mijn moeder leeft nog. Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vraag is, mocht mij iets overkomen en mijn moeder leeft nog, is mijn vrouw dan erfgenaam van de nalatenschap van mijn moeder?

 

2 De tweede vraag betreft mijn schoonmoeder. Mijn schoonvader, die is overleden, heeft ca 2 jaar geleden te horen gekregen dat hij een erfenis ontvangt van een neef. Het was een behoorlijk complexe nalatenschap die nog steeds niet geheel is afgewikkeld. Wel is een voorschot uitgekeerd vorig jaar. Mijn schoonouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu mijn schoonvader is overleden is mijn schoonmoeder bezorgd dat zij dit voorschot moet terugbetalen. Is mijn schoonmoeder nu de erfgenaam geworden of bestaat de kans dat de erfenis terugbetaald moet worden?

 

Alvast dank.

Henri Mulder

Arnhem


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Op grond van uw testament van uw vader heeft u mogelijk een erfdeel ontvangen in de vorm van een vordering op uw moeder. Of dit het geval is hangt af van het testament van uw vader. Deze vordering vererft normaal en komt dus toe aan uw erfgenamen. Wie dat zijn en hoe dat gaat, hangt af van uw testament. Uw vrouw zal, tenzij uw moeder dat anders heeft geregeld, geen erfgenaam zijn van uw moeder. Hetgeen u als erfgenaam zou hebben ontvangen komt toe aan uw afstammelingen en bij gebreke daarvan aan de andere erfgenamen. Uw moeder kan dit in een testament anders regelen.

 

Uit het feit dat er een voorschot is betaald, maak ik op dat op dat moment voldoende vaststond dat de nalatenschap groot genoeg was om het voorschot uit te betalen. Zou er evenwel toch terugbetaald moeten worden, dan zal uw schoonmoeder als erfgenaam van uw schoonvader en gerechtigde tot de gemeenschap van goederen wel tot terugbetaling gehouden zijn.