Terug

Wie heeft recht op uitkering van de levensverzekering na overlijden?

A. van Embden

Geachte mevrouw/meneer,

 

In 2001 is de moeder overleden. Na dit overlijden heeft de vader een uitkering van levensverzekering gekregen. Vader en moeder waren gescheiden en daarna weer samenwonend. Moeder had zich alleen ingeschreven bij de gemeente op het adres van de vader. Heeft vader dan recht op de uitkering van de levensverzekering of hebben de kinderen hier dan recht op? Vader heeft uitbetaling van de verzekering achtergehouden van de kinderen.

 

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.van Embden


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Ellemers

Voor beantwoording van uw vraag is van belang wie volgens de polis begunstigde is. Indien u er aan de hand van de polis niet uitkomt, kunt u in de eerste plaats navraag doen bij de verzekeringsmaatschappij. Het zou mij overigens bevreemden indien de verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd zonder overlegging van een verklaring van erfrecht.