Terug

Welke acties kan ik ondernemen omtrent fraude door de executeur?

René Van Huysse

Mijn broer en ik zijn erfgenamen van mijn overleden ouders; een tante is benoemd als executeur. Na het overlijden van mijn moeder is o.a. haar rekening op naam van de executeur gezet maar heeft mijn broer, gebruikmakend van de pas en pincode van mijn moeder, tot 2 maal toe geld gepind van de rekening en daarmee onttrokken aan de nalatenschap. De executeur was hiervan op de hoogte maar heeft dat niemand gemeld, ook niet aan de notaris die de uiteindelijke nalatenschap heeft opgesteld. Door navraag van mijn kant is dit nu gebleken. In mijn ogen heeft mijn broer een strafbaar feit gepleegd en de executeur haar rol onvoldoende uitgeoefend. Welke acties kan ik nu tegen beiden ondernemen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Bij uw broer kan sprake zijn van diefstal of verduistering. U kunt hiervoor aangifte doen bij de politie. U kunt hem zelf aanspreken wegens onrechtmatige daad, waarna de rechter hem tot een schadevergoeding kan veroordelen.

 

U kunt aan de kantonrechter vragen de executeur te ontslaan. Bij de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig, zodat u dit desgewenst zelf kunt regelen. Indien het beheer door de executeur onder de maat is geweest, kan dit eventueel aanleiding zijn een schadevergoeding te vorderen.