Terug

Wat zijn de kosten en voor wie?

Ria van Roekel

Een stukje grond van 17 m² kunnen wij verkopen aan de buurman. Wat zijn daarvoor de kosten, hoe en waarin moet  de veranderde erfgrens vastgelegd worden kan dat ook zonder notaris of kadaster in een zelf op te stellen contract?


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

 

Geachte mevrouw,

 

Het is niet mogelijk om de eigendomsoverdracht van een stukje grond buiten de notaris of het kadaster om te regelen. In Nederland is het wettelijke systeem dat elke eigendomsoverdracht - hoe klein ook - via een notariële akte en inschrijving bij het kadaster moet plaatsvinden.

 

voor nadere informatie over de werkzaamheden en kosten kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

 

Met vriendelijke groet,

 

W.K. Vonk

notaris@vonk.knb.nl

0182-383433 


Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mevrouw Van Roekel,

Het bovenstaande antwoord van notaris Vonk op uw vraag is correct.

Voor wat betreft de kosten moet u denken aan een bedrag van ongeveer € 850,00.

Hierin zijn begrepen de notariskosten, de kadasterkosten en de BTW.

Als de koopsom meer dan €.5.000,00 bedraagt, dan zijn de kadasterkosten echter ook hoger.

Vanzelfsprekend kunt u hierover met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

J.G. Dubbeldam

Notariskantoor Kruis-Sweere in Noordwijk

071-3640100

jdubbeldam@notariskkruissweere.nl