Terug

Wat te doen als erfgenaam een excequteur-testementair is?

Daam

In testament benoemt tot erfgenaam en ook als excequteur testementair, moet ik dan ook erfenis beneficair aanvaarden of kan ik als excequteur testementair erfenis gaan afhandelen.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt dan bent u als erfgenaam vereffenaar en stopt de functie als executeur, tenzij de nalatenschap ruimschoots positief is. Zolang u niet aanvaardt, kunt u ook als executeur optreden. Indien de nalatenschap wellicht niet positief is, moet u daarbij zorgvuldig te werk gaan omdat u niet willekeurig de ene schuldeiser wel en de andere niet mag betalen. Maak als executeur eerst een beschrijving van het vermogen met daarop alle goederen (hoeft niet zeer gedetailleerd) en de bekende schuldeisers. Dit is wettelijk vereist. Zou hieruit blijken dat de nalatenschap niet ruim positief is, neem da contact op met een notaris voor advies en begeleiding. Deze notaris zult u toch nodig hebben voor een verkalring van executele.