Terug

Wat moeten wij, nu de vruchtgebruiker is overleden, doen voordat wij het huis kunnen verkopen?

B. Korf

Mijn vader is in 1982 overleden. Mijn drie broers en ik waren de erfgenamen, de erfenis is in zijn testament beschreven. Zijn tweede vrouw (waarmee hij op huwelijkse voorwaarden was gehuwd) kreeg echter het vruchtgebruik van zijn deel van de inboedel en van het huis (dat op zijn naam stond). Nu is deze tweede vrouw enkele maanden geleden overleden. Zij had voor haar overlijden een executeur benoemd voor haar eigen erfenis. Wat moeten wij nu nog doen, voordat wij het huis kunnen verkopen? Zijn wij als erfgenamen nu zonder meer eigenaar of moet dat officieel gemaakt worden?


2 Antwoorden

Antwoord van Notariskantoor Van Duin

Geachte heer/mevrouw Korf,

Een vruchtgebruik eindigt (automatisch) door overlijden van de vruchtgebruik(st)er.

Op dat moment zijn de hoofdgerechtigden (kinderen) geheel bevoegd om over het huis te beschikken.

Wel kan de makelaar aan wie u de verkoopopdracht gunt om een bewijsstuk vragen waaruit uw beschikkingsbevoegdheid blijkt. U kunt dan een notaris vragen hiervoor een verklaring van erfrecht op te stellen, waaruit blijkt dat u de woning kunt verkopen. Deze akte kunt u ook laten inschrijven bij het Kadaster.

Mr G.W. van Duin, notaris te Castricum (0251-662277)


Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Geachte heer/mevrouw Korf,

 

Ik sluit mij aan bij het antwoord van mijn collega van Duin.

 

Ik heb echter nog een kleine praktische aanvulling op het antwoord. Het vruchtgebruik eindigt automatisch en de erfgenamen van vader zijn dus eigenaar van het huis en zijn deel van de inboedel.

 

U kunt dus het huis gaan verkopen.

 

Maar gedurende het huwelijk van vader met zijn 2e echtgenote kunnen zij samen ook inboedel hebben gekocht of heeft zij voor zichzelf spullen gekocht. Deze spullen staan waarschijnlijk nog in het huis.

 

In overleg met de executeur zult u afspraken moeten maken om deze spullen te verdelen (als het spullen van uw vader en zijn 2e echtgenote gaat) dan wel uit het huis te laten halen (als het gaat om spullen die alleen van haar zijn).

 

Dit zult u in goed overleg moeten regelen met deze executeur. U mag deze spullen bijvoorbeeld niet zomaar op straat zetten voor het grof vuil of mee-verkopen met het huis.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mr Ernst Loendersloot

Huenges Wajer & Joosten notarissen te Maastricht