Terug

Wat moet je regelen om vast te laten leggen wat er met je kind gebeurt mochten jij en je partner komen te overlijden?

Ester

Wat moet je regelen om vast te laten leggen wat er met je kind gebeurt mochten jij en je partner komen te overlijden?

Wat heb je hiervoor nodig?

Is dit anders als je getrouwd bent?


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Van Duin

In een testament kan men door de notaris laten vastleggen wie bij overlijden van beide ouders het gezag (de voogdij) over de minderjarige kinderen zal hebben. De betrokkene moet in het voorkomende geval - als het doemscenario daadwerkelijk plaatsvindt - nog wel aan de rechter verklaren dat hij/zij de voogdij aanvaardt. Tot dat moment is dit dus slechts een 'morele' verplichting van de in het testament benoemde persoon.

 

Om een voogd te kunnen benoemen hoeven de ouders niet te zijn gehuwd. Ook ongehuwd samenwonenden die samen kinderen hebben kunnen dus bij testament een voogd benoemen.

 

Als u een voogd wilt benoemen kunt u het beste telefonisch contact opnemen met uw notaris en een afspraak maken voor een gesprek over dit onderwerp.

 

Vaak wordt naast een voogd ook een bewindvoerder benoemt. Als kinderen 18 zijn eindigt de voogdij namelijk automatisch. Dan kunnen de kinderen zelfstandig over hun erfdeel beschikken. Misschien wilt u echter dat dit pas kan als een kind bijvoorbeeld 23 jaar is geworden. Voor de tussenliggende periode kunt u dan een bewindvoerder benoemen, die de nalatenschap nog een paar jaar voor de kinderen beheert.

 

Mr G.W. van Duin, notaris te Castricum (0251-662277)