Terug

Wat is de juridische positie bij samenwonen met samenlevengsovereenk?

Verberg

Man/vrouw / niet gehuwd / wel samenlevingsovereenk. Woning staat volgens koopcontract op naam vrouw. Beiden betalen 50% van de hypotheeklasten. Man gaat woning renoveren (waardestijging woning). samenlevingscontract voorzier in situatie t.g.v. overlijden een der partijen. Wat is de juridische positie van de man bij beeindigen van de relatie ten aanzien van de woning?

 


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Als er geen concrete afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de investering en de samenlevingsovereenkomst ook geen regeling daarover inhoudt, dan zal dit niet eenvoudig te bepalen zijn. Het hangt dan van de omstandigheden van het concrete geval af of er meer dan alleen een teruggave van de investering kan worden gevraagd.

Als er geld van de een is besteed aan het huis van de ander, dan zal een vergoeding van de financiële investering redelijk zijn. Een vergoeding voor arbeid ligt minder voor de hand. Een vergoeding is in principe gelijk aan het geïnvesteerde bedrag en niet aan de waardestijging.

Ook het feit dat de hypotheekrente gezamenlijk wordt betaald, betekent niet dat daardoor een aanspraak op de waardestijging ontstaat. Hypotheekrente wordt veelal gezien als kosten van de huishouding, vergelijkbaar met het betalen van huur. Bijdragen in de aflossingen komen in principe wel voor vergoeding in aanmerking.