Terug

Wat houdt testamentaire renteregeling en vastgoed in?

Dirk

Mijn moeder is overleden in 2003 en had een vrij standaard testament met daarin onder meer vruchtgebruik aan langstlevende en over dat vruchtgebruik 7% rente (niet cumulatief) tot einde vruchtgebruik. In de nalatenschap zit ook een huis en in mijn geval werd 1/6e van het huis mijn bloot eigendom.

1) Is op het huis ook de bovengenoemde 7%-regeling van toepassing?

En zo ja:

2) Verrekenen ik dat door toepasing van de 7%-regeling op 1/6e deel van de (financiele) waarde van het huis in 2003?

3) blijf ik daarnaast nog bloot eigenaar van 1/6e van de “stenen”, wat betekent dat bij verkoop na vruchtgebruik ik nog 1/6e van de verkoopprijs ontvang?


Deze vraag heeft nog geen antwoord