Terug

Wat houdt de afrekenota precies in?

Robert

Beste,

 

Graag zou ik willen weten wat de afrekennota precies inhoudt en of ik in die akte/nota ook zelf nog wat dingen kan toevoegen. En is de afrekennota ook gelijk voor het overzetten op naam aangezien mijn ex het huis wilt overnemen, zodat ik niet meer aansprakelijk ben.

 

mvg

 

Robert


3 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer,

 

De nota van afrekening is de financiële uitwerking van de akte van verdeling tussen en uw ex-echtgenote. Hierdoor kunnen de bedragen die tussen u beiden moeten worden voldaan worden betaald. Op de nota van afrekening worden ook de bedragen opgenomen, welke aan de notaris en het kadaster moeten worden betaald. De notaris stelt de nota van afrekening op maar indien u opmerkingen heeft kunt u deze uiteraard maken. 

Met vriendelijke groet,

 

W. Vonk

J. van Beierenstraat 6

2871 SV Schoonhoven

0182-383433 


Antwoord van Robert

Geachte Heer Vonk,

 

Bedankt voor uw reactie. Bij de opzet van deze akte moet dan neem ik aan mijn ex ook bij zijn. Ik heb nog wel enkele vragen. Kan ik in zo'n akte ook wat dingen bij laten zetten vb: dat mijn pa een deel van de restschuld op zich neemt? En mijn laatste vraag, wat voor akte moeten wij laten opstellen zodat mijn naam van het huis gaat en het haar huis wordt?

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert


Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

 

Geachte heer,

 

U zult met uw ex-echtgenote een akte van verdeling en levering moeten ondertekenen, waarbij de woning aan u wordt toegedeeld. Uw opmerking over de akte is juist, namelijk dat uw ex-echtgenote de akte ook moet ondertekenen. 

Wat naast de toedeling moet worden geregeld is de uitwerking van de afspraak dat uw ex niet meer voor de hypothecaire schuld aansprakelijk is. Dit moet in eerste instantie met de bank worden geregeld. Wat betreft uw vader geeft u aan dat hij een deel van de schuld overneemt. Dit houdt volgens mij in dat uw vader moet tekenen als mede-schuldenaar. Het juridische gevolg voor uw ex moet zijn dat zij na de verdeling niet meer aansprakelijk is. Deze akte van ontslag moet de bank opstellen. Vaak vragen zij om een ontwerp van de akte van verdeling. In de akte staat dan dat u uw ex vrijwaart voor de schuld, wat weer blijkt uit de getekende akte van ontslag. 

Met vriendelijke groet,

 

W. Vonk