Terug

Wat houdt dan een akte op de langstlevende in?

Hanneke Hendriks

Geachte heer, mevrouw

Onlangs is mijn moeder overleden, ze woonde samen met mijn vader in een verzorgingstehuis. Nu wilden we de tenaamstelling van de rekening wijzigen en er moest een verklaring van erfrecht worden overhandigd. Mijn vader heeft een akte op de langstlevende. Als we geen verklaring van erfrecht inleveren komt de rekening te staan op naam van mijn vader en boedel van. Wat houdt dan een akte op de langstlevende in?

Met vriendelijke groet,


1 Antwoord

Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Geachte heer, mevrouw,

 

De banken hebben (helaas maar begrijpelijk) hun eigen interne regels. Zo zijn er banken die niet te moeilijk doen als het saldo op de rekening klein is. Andere banken willen een verklaring van erfrecht omdat zij niet weten of het testament langstlevende wel het laatste testament is en/of de langstlevende de regeling wel heeft aanvaard.

 

In de Verklaring van Erfrecht wordt dat allemaal vermeld en komt ook de conclusie te staan wie nu eigenlijk alle documenten mag tekenen.

 

Met vriendelijke groet

 

Ernst Loendersloot

Huenges Wajer & Joosten notarissen.