Terug

Wanneer hoe erfgenaam in verzorgingshuis zit?

V.d. Roest

Mijn zus wil mij benoemen tot exacuteur hoe moet dit vast gelegd worden, en dan heb ik nog een vraag ik heb nog twee broers waarvan er een in een verzorgingshuis woont, is het mogelijk om deze en zijn kinderen uit te sluiten van het testament.

 

Vr Groet

V.d. Roest


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

 

Geachte heer,

 

Om u tot executeur te benoemen moet uw zuster een testament maken waarin u als zodanig wordt benoemd. Verder kan uw zuster zonder meer uw broer, die in het verzorgingshuis woont, en diens kinderen bij testament uitsluiten als erfgenaam.

 

Met vriendelijke groet,

 

W. Vonk

Notaris & mediator

0182-383433

info@notarisvonk.nl

 


Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

geheel eens met mijn collega Vonk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mr. C.A.M. Kruis-Sweere, notaris

Posbus 4

2200 AA Noordwijk

071-3640100

ckruis@notariskruissweere.nl