Terug

Vruchtgebruik?

Madelive

Huis (2 huisnummers, 1 perceel) is vol eigendom van twee zonen. Moeder woont bij zonen in. Moeder staat al ingeschreven voor een aanleunwoning. Zoon1 waar moeder bij inwoont overlijdt en schenkt haar vruchtgebruik. Zoon2 erft het halve huis van zoon1 en heeft nu het hele huis in eigendom. Moeder en zoon2 blijven in dat huis wonen. Moeder verhuisd vervolgens naar aanleunwoning.

 

Ze heeft het vruchtgebruik niet expliciet aanvaard, executeur heeft daar nooit om gevraagd. Vruchtgebruik is niet afgegeven middels notariële akte. Vruchtgebruik is niet ingeschreven bij kadaster. Heeft moeder nu gebruik gemaakt van het vruchtgebruik en moet ze nu erfbelasting betalen?

 


Deze vraag heeft nog geen antwoord