Terug

Verhuur parkeerplaats bij koop appartement toegestaan?

Greet Koster

Mijn bejaarde moeder woont in een appartementencomplex dat bestaat uit een koop en een huurgedeelte (Rondeel Sliedrecht). Mijn moeder heeft geen auto maar wel een parkeerplaats. Nu heeft zij haar parkeerplaats verhuurt aan een bewoner in hetzelfde complex maar dan van het huur gedeelte. De VVE maakt hier ernstig bezwaar teen en stelt dat onderverhuur van de parkeerplaats niet is toegestaan. Ik lees daar niets over in de (model) akte. M.i. Is verhuur toegestaan. We hebben de verhuur schriftelijk gemeld aan de VVE en vermelding wie met welke auto gebruikt maakt van de parkeerplaats. Mag mijn moeder haar parkeerplaats onder verhuren?

 

Met vriendelijke groet,

 

Greet Koster ppkoster@hotmail.com 


1 Antwoord

Antwoord van Ellens & Lentze Notariskantoor

Geachte mevrouw Koster,

 

Ik begrijp dat de betreffende parkeerplaats een "koop" parkeerplaats betreft.

Een verbod van huur (of meestal een aanbiedingsplicht aan andere bewoners) staat normaliter vermeld in het reglement van splitsing van specifiek dit gebouw.. Hiervoor dient u niet in het modelreglement te kijken. Dat is namelijk een standaard-reglement dat vaak als uitgangspunt voor het toepasselijke splitsingsreglement.

Mijn advies is in het toepasselijke splitsingsreglement te kijken. Ook kunt u natuurlijk naar de notaris (het handigst is dan de notaris waar de overdracht aan uw moeder is gepasseerd) voor een advies hierover.

 

Met vriendelijke groet,

Michaël Lentze

 

Notariskantoor Ellens & Lentze

www.ellenslentze.nl