Terug

Uitsluitsel?

P.Buijnsters

Mijn vrouw heeft besloten te gaan scheiden. De kinderen en ik willen graag in onze koopwoning blijven wonen.

Na enig overleg heb ik mijn vrouw het voorstel gedaan om de komende twee jaar in onze woning te blijven wonen en dat ik alle vaste lasten op mij neem. In eerste aanleg was mijn vrouw het hiermee eens maar nu is mijn vrouw bang dat ik de lasten niet kan betalen (eigen ondernemer) en wil dat zij niet meer aansprakelijk gesteldt kan worden voor eventuele vorderingen van de bank. Hierbij is mijn vraag? Zijn hier mogelijkheden voor of is dit qua rechtswegen niet mogelijk! 


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer,

De afspraken tussen u en uw echtgenote moeten berusten op de overeenstemming ten aanzien van de inhoud. Ten aanzien van de verdeling van de eigen woning is de regel dat de woning ofwel aan een van de echtgenoten wordt toegedeeld  met overname van de hypotheekschuld met eventueel aanvullend een betaling wegens een overbedeling. Het alternatief is dat de woning wordt verkocht. Ik bedrijp uit uw tekst dat de eerste mogelijkheid van juridische verdeling niet haalbaar is terwijl u de laatste mogelijkheid ter wille van u en de kinderen wilt vermijden.

Ik meen dat u de situatie van de voortgezette bewoning met betaling van de lasten niet bij uw ex-echtgenote kunt afdwingen gelet op haar aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Wel zou u met haar in bespreking kunnen gaan, gelet op het beperkte tijdsverloop, of het mogelijk is dat u op andere wijze aan het niet kunnen betalen van de lasten jegans haar tegemoet kan komen. Dit laatste vergt van u beiden uiteraard de bereidheid tot constructie overleg, bijvoorbeeld door middel van mediation.

 

Met vriendelijke groet,

 

W. Vonk 

J. van Beierenstraat 6

2871 SV Schoonhoven

(0182-383433) 

 

 


Antwoord van 010NOTARIS

Geachte heer Vonk,

 

Indien u in de woning blijft is het vaak de bedoeling dat ook de hypotheek op uw naam doorloopt.

Uw ex partner dient dan van de hypotheekakte te worden verwijderd (ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Met betrekking tot alle verdere haken en ogen kunt u gewoon langskomen voor een gratis gesprek.

 

Met vriendelijke groet,

010Notaris