Terug

Tot welk moment mag een eenmalig verhoogde schenking worden gedaan?

C. Jansen

MIjn vraag bestaat uit twee delen.
1: een gedeelte van 2013 was ik nog 40 jaar oud. Kan mijn moeder dit jaar nog gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenking (24.676 Euro) of geldt in dit geval exact de datum van schenking (dus een moment vóór mijn 41e verjaardag?
2: ALS de schenking nog mag worden gedaan, moet deze dan persé uitgekeerd worden, of mag deze ook notarieel worden vastgelegd als 'schenking op papier' en pas bij overlijden in de erfenis worden verrekend?


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Van Duin

Geachte heer Jansen,

Op het moment waarop een 'kind' de 40 heeft bereikt, is de grote vrijstelling niet meer mogelijk.

Als u een huwelijkspartner heeft die jonger is dan 40, dan is de eenmalige vrijstelling echter alsnog van toepassing.

Sinds 1 oktober 2013 bestaat nog de mogelijkheid om (alleen in contanten) € 100.000 belastingvrij te schenken, als dit bedrag wordt aangewend voor het financieren van een eigen woning, of aflossing van een eigen-woning-schuld, dan wel een restschuld op de eigen woning.

Met vriendelijke groet,

G.W. van Duin