Terug

Testament met partner in de wsnp?

tpp knol

Beste notaris,

 

Mijn partner is door een zwaar negatief uitgevallen erfenis (waarbij de notaris die die nalatenschap behandelde verzuimde te vertellen dat benificiaire aanvaarding mogelijk was) diep in de schulden beland. Haar ex stiefzonen die een legaat hadden hebben zelfs een failissement aangevraagd (wat technisch gezien gewoon levenslang voor haar had betekend in financieel en emotioneel opzicht) wat afgewend is door een uitspraak van het hof waardoor zij nu in de wsnp zit.

 

Nu wil ik  (haar nieuwe partner) haar tot mijn erfgenaam benoemen maar wil ik tegen elke prijs voorkomen dat er ook maar 1 euro van mijn geld naar de schuldeisers gaat zolang de wsnp nog duurt. welke constructie is mogelijk als ik overlijd voordat de wsnp periode verstreken is om te voorkomen dat mijn geld gebruikt wordt om deze schuld af te lossen, met andere woorden hoe kan ik, mocht ik voor die tijd overlijden, de uitkering laten plaatsvinden op een datum na het aflopen van de wsnp periode zonder dat de schuldeisers op enige wijze aanspraak kunnen maken op mijn zuur verdiende geld zonder dat ik partij ben in het familiaire geschil.

 

alvast bedankt,


2 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer,

 

Ik begrijp de moeilijke omstandigheden van uw partner en de hierbij aanwezige emotionele lading. U neemt terecht aan dat op het moment dat u overlijdt en de WSNP nog van toepassing is het door u aan uw partner nagelaten vermogen wordt gebruikt voor de aflossing van de schuldeisers. Ik denk dat er twee oplossingen denkbaar zijn. Het meest eenvoudig is dat u het maken van een testament tijdelijk uitstelt tot het moment dat het traject van de WSNP is verlaten, waardoor elke dreiging is komen te vervallen. Een alternatief is dat u een testament maakt waarin een voorwaarde is opgenomen dat de verkrijging van uw partner komt te vervallen als op het moment van uw overlijden de WSNP nog op haar van toepassing is. Uw vraag of het ook mogelijk is om de verkrijging wel reeds te laten gelden maar de feitelijke uitkering eerst later te laten ingaan lijkt mij erg lastig omdat zeker gesteld zal worden dat de verkrijging reeds onvoorwaardelijk is behoudens het moment van uitkering. Ik verwacht dat zij dan alsnog de erfenis (later) kwijt is. Uw partner heeft al een keer aan den lijve ondervonden hoe rigide het systeem werkt, zodat ik adviseer om niet te proberen om dit op deze wijze te formuleren.

 

Met vriendelijke groet,     

 

W. Vonk


Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Een alternatief is om een testament te maken waarbij het erfdeel onder bewind wordt gesteld met als grond dat zonder het bewind het vermogen hoofdzakelijk aan schuldeisers zou toekomen.

D.L.R.