Terug

Schenkingen op papier met een repeterend karakter

B.M.Breure

Voor schenkingen op papier met een repeterend karakter, een periodieke gift op papier.

Is daar nog een notariële bekrachtiging vereist?


1 Antwoord

Antwoord van Kunderlinde Notariskantoor

Ja. Dit kan één keer in bijzijn van de begiftigde. In deze akte wordt tevens een volmacht opgemaakt voor schenkingen in de toekomst, zodat de begiftigde dan niet meer in persoon aanwezig hoeft te zijn.