Terug

Schenkingen aan kleinkinderen?

Rudi

Hoe kan ik er voorkomen dat mijn schenkingen aan kleinkinderen in geval van relatieproblemen tussen de ouders bij de 'koude kant' terecht komen?


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

  Geachte mijnheer,

U kunt in de schenkingen 4 dingen daartoe opnemen:

- de uitsluitingsclausule: al hetgeen uw kleinkinderen geschonken krijgen valt niet in een gemeenschap van goederen waarin uw kleinkinderen ooit terechtkomen

- een  tweetrapsmaking: als uw kleinkinderen komen te overlijden gaat de schenking naar de andere kleinkinderen (en niet naar hun ouders)

- een bewindregeling: tot een bepaalde leeftijd van de kleinkinderen blijft uw eigen kind - ouder van die kleinkinderen - de schenkingen beheren (let op de schenkingen moeten dan naar de Kantonrechter voor toestemming)

-  een mogelijkheid de schenkingen te herroepen als u dat goeddunkt.

Met vriendelijke groet,

C.A.M. Kruis-Sweere, notaris

postbus 4

2200 AA Noordwijk

071-3640100