Terug

Schenking?

H Zegeling

Ik heb een vraag, mijn ouders hebben een eigen huis gehad in Ruulo. Doordat mijn zuster en zwager die ook in Ruurlo woonde wilde verhuizen naar lisse hebben zie mijn ouders gevraagd om mee te gaan verhuizen naar Lisse. Echter mijn zuster had niet genoeg geld voor een huis wat zei op het oog hadden. Dus hebben zei mijn  ouders gevraagd om geld, mijn ouders hadden intussen hun huis verkocht en hebben hun overwaarde van € 85000.00 in het huis van hun dochter gestopt. Dit alles was in 2001/2002.

 

Mijn moeder is in 2010 overleden en had een testament op de langst levende, mijn vader dus. Mijn vader wilde het geld terug en schakelde een advocaat in. Mijn zuster daarintegen wilde het geld niet terug geven en gaf bij de rechter aan dat het een schenking was. Doordat de verjaringstermijn van 5 jaar al was verlopen was de kans dat mijn vader het geld terug kreeg nihil. Ook verklaarde de advocaat van mijn vader dat de schenking zoals mijn zuster en zwager verklaarde niet legitiem was. Mijn vraag aan u is dan ook verjaard deze schenking ?


3 Antwoorden

Antwoord van Notariaat Duiven

Geachte heer,

 

"Eens geschonken blijft geschonken", een aloud spreekwoord dat we in Nederland kennen, waarmee precies de wettelijke regeling in het kort wordt aangegeven.

Is er nl. sprake van een schenking - ik kan dat vanaf deze plaats niet vaststellen, maar dat zal een rechter doen, begrijp ik - dan is verjaring niet aan de orde.

Is sprake van een geldlening geweest dan is verjaringevenmin aan de orde, hooguit van jaren geleden  eventueel vervallen rentetermijnen (waarvan hier geen sprake is).

M.a.w. laat de rechter eerst vaststellen of sprake is van een schenking of van een geldlening.

Indien sprake is vaneen schenking, dan werkt deze uitspraak ten gunste van uw zuster, is sprake van een geldlening, dan zal de rechter ernaar streven partijen alsnog afspraken te laten maken hierover.

 

mvg

 

H.A.van Ramshorst, notaris te Duiven


Antwoord van H Zegeling

Mijn vader die inmiddels 73 is wilde de rechtzaak niet doorzetten.

ik ben zelf naar een advocaat gegaan om te weten wat mijn kansen zijn om mijn legitieme portie

de kans was volgens de advocaat zeer groot, maar de kosten van de advocaat zou mijn legitieme portie in beslag nemen.omdat ik maar recht had op een 1/8 deel omdat mijn vader nog leefde.

ik heb het tevens op papier staan dat mijn zuster en zwager gezegd hebben voor de rechter dat het een schenking was

ik en mijn broer hebben geen zin om ons legitieme portie op te eisen via de rechter om daardoor het door te sluisen naar een advocaat.

heb ik een laatste vragen aan u, indien mijn vader komt te overlijden is het dan de moeite om onze legitieme portie op te eisen??? of is de schenking dan wel verjaard????zodat wij onze legitieme portie niet meer kan opeisen.

bij voorbaat dank


Antwoord van Notariaat Duiven

Het opeisen van de legitieme portie in de erfenis van uw moeder kan tot vijf jaar na haar overlijden.

U dient derhalve bij vader formeel de legitieme op te eisen, na 2015 vervalt deze.

Na overlijden van uw vader kunt u de legitieme in zijn erfenis opeisen bij uw zuster.

 

Het opeisen zelf is vormvrij: u dient een aangetekende brief te sturen, met ontvangstbewijs: dan staat in ieder geval de datum onbetrwist vast.

 

Het opeisen is één, het daadwerkelijk uitgekeerd krijgen is twee;

hiermee bedoel ik te zeggen, dat indien na eventueel overlijden van uw vader uw zuster niet wenst te betalen, u zelf een rechtzaak dient aan te spannen; het is niet anders.

 

Als de kosten van juridische bijstand hoger zijn dan de te verwachten legitieme portie, raad ik u af maatregelen te treffen en deze kwestie, hoe zuur wellicht ook, aan de kant te schuiven.

mvg.

 

H.A. van Ramshorst, notaris te Duiven