Terug

Schenken op papier?

Edward Borggreve

Wat mogen mijn ouders belastingvrij schenken op papier zonder dat er belasting betaald dient te worden?

Moeten wij deze belastingvrije schenking wel opgeven? Moeten we hiervoor ook steeds naar de notaris?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer Borggreve,

 

Als het gaat om de jaarlijks vrijgestelde schenking dan is het bedrag voor dit jaar E 5.141,00. U hoeft deze schenking, als hij onder de vrijstelling blijft, niet op te geven aan de belasting. Opgave aan de belastingdienst moet wel worden gedaan als het gaat om een schenking waarvoor u tot uw veertigste levensjaar eenmalig een beroep mag doen op een hogere vrijstelling. Voor 2013 is dat  E 24.676,00. Als u wilt dat deze schuldig erkende bedragen bij het overlijden van (één van) uw ouders mogen worden afgetrokken bij de opgave voor de erfbelasting, dan zal er per schenking een notariële akte moeten worden gemaakt en zullen uw ouders u jaarlijks minimaal 6% rente over de schuldig erkende bedragen moeten betalen.

Met vriendelijke groet,

 

Gertjan Hulleman

notaris in Vorden