Terug

Scheiden en eigen woning?

Lies Janssen

Mijn zoon en zijn vriendin zijn uit elkaar. Hij wil graag blijven wonen in huis (voor zijn kinderen). Hij kan hypotheeklasten betalen. Volgens regels van bank kan hypotheek niet op zijn naam omdat zijn inkomen te laag is. Vriendin wil graag van eigendomsakte af met oog op nieuw huurhuis en eventuele huursubsidie. Huis verkopen in deze tijd zal lang duren en naar alle waarschijnlijkheid een restschuld, dus dan hebben ze allebei niets meer. Betreft gedeeltelijk spaarhypotheek waarin maandelijks wordt gestort dus kapitaal in polis groeit waardoor schuld op termijn lager wordt. Op termijn zal hypotheek te dragen zijn op zijn inkomen en als er een deel extra wordt afgelost (deels schenking) dan is probleem opgelost. Vriendin wil tot aan die tijd wel mede-schuldenaar blijven maar geen eigenaar meer zodat huursubsidie kan worden aangevraagd. Moet voor het ontslag eigenaarschap de bank accoord gaan?


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Dat hangt af van wat er in de hypotheekakte en de daarbij behorende algemene voorwaarden staat.