Terug

Reiskosten executeur - testamentair?

Geachte heer/mevrouw,

 

Het het loon van de executeur is 1% van het vermogen op de dag van overlijden, tenzij anders staat vermeld in het testament. Mag ik als executeur dan alsnog reiskosten opvoeren of valt dit binnen die 1% regeling?

 

Met vriendelijke groet

 

R.M. Pet


1 Antwoord

Antwoord van OMVR Advocaten & Notarissen

De reiskosten staan los van het executeursloon. U kunt de reiskosten dus uit de nalatenschapsgelden

voldoen. Deze kosten moeten aan het eind van de afwikkeling wel worden verantwoord aan de

erfgenamen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Mr K.G. Mulder-Wildeboer

OMVR advocaten en notarissen