Terug

Regeling bij overlijden?

À. Van der Heide

Ik heb een nieuwe duurzame relatie. We willen graag samenwonen in mijn huis. Dit huis is voor 50% eigendom van een voormalige partner, ook de begunstigde in mijn huidige testament. Daarnaast heb ik een zoon die voor het overige mijn wettige erfgenaam is. Alvorens mijn huidige partner bij mij intrekt en de huur van haar woning op gaat zeggen wil ik graag geregeld hebben dat zij bij een onverwacht overlijden van mij niet direct het huis moet ontruimen maar redelijke tijd gaat krijgen om nieuwe woonruimte voor haar zelf te vinden (bijv. 12 maanden). Wat moet ik hiervoor doen en hoe kan ik dit regelen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

U zou een testament kunnen maken, waarin u aan uw partner een tijdelijk woonrecht legateert. Ook zou u in een samenlevingscontract kunnen regelen dat ingeval van uw overlijden, uw partner gedurende een bepaalde periode in de woning mag blijven wonen. U zult ook een regeling moeten treffen over de kosten zoals rentelasten, nutsvoorzieningen en belastingen. Overweeg ook wat u wilt dat er gebeurt als uw relatie zou stranden. Zou uw partner dan wel direct de woning moeten verlaten?