Terug

Rechten langstlevende in Frankrijk?

Frits

Mijn vrouw is begin vorig jaar vrij plotseling overleden. We hebben kinderen en kleinkinderen.

We hebben in NL een huis en in Frankrijk een huisje.

In NL hebben we een langstlevend contract afgesloten (standaard) en in Frankrijk waren we er mee bezig, maar helaas dat lukte niet meer. 

Kunnen mijn kinderen nu in Frankrijk hun erfdeel weigeren, zodat hun deel toch aan mij toevalt.

Uiteindelijk bij mijn verscheiden krijgen ze toch hun deel, zoals we het bedoelden.

Dit alles zonder consequenties voor deNederlandse sitautie.

 

benieuwd naar het antwoord,

 

 

 


2 Antwoorden

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte mijnheer Frits,

Erfdeel weigeren zou ik niet doen, omdat je naar mijn mening niet in land 1 een nalatenschap kan aanvaarden en in land 2 diezelfde nalatenschap kan verwerpen. Ik denk dat de kinderen het beste u het vruchtgebruik kunnen geven van het huisje in Frankrijk nu u kennelijk on speaking terms met de kinderen bent. Dit zou u ook nog met een franse notaris kunnen bespreken.

Met vriendelijke groet,

C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk


Antwoord van Frits

Dag notaris,

Dank voor uw antwoord.

De verhouding met mijn kinderen is prima, dus dat is oké.

In NL hebben we het langstlevende, wat inmiddels loopt, er moet nog een fiscale verrekening plaatsvinden, maar ik betaal de belastingen.

In Fr is standaard dat de verdeling gaat naar de erfgenamen omdat we nog niet een contract de marriage hadden gedeponeerd, hetgeen de situatie ook als langstlevende zou behandelen.

Nu, als de kinderen het erfdeel van hun moeder in FR weigeren, waar gaat dat dan heen, naar mij. Er is daarna geen erfdeel meer van haar. Kom ik te overlijden dan zijn mijn bezittingen toch de basis voor hun erfdelen en komt de inhoud alsnog naar hen toe. Dus wat we ook wilden.

gr, Frits