Terug

Recht op erfdeel bij scheiding ?

hcg

Mijn echtgenote heeft aangegeven van mij te willen scheiden (wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd) en hebben een woning op beider naam met een hypotheek schuld. Uitgerekend nu is mij vanuit mijn familie een erfenis in het vooruitzicht gesteld, deze zou ik indien mogelijk willen gebruiken om voor mijzelf de woning aan te kunnen houden, mijn vraag is: heeft mijn echtgenote recht op een deel van mijn erfenis ja of nee ?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

In principe valt een erfenis in de gemeenschap van goederen. Dit is anders als in het testament is bepaald dat dit niet het geval is. Als de gemeenschap ontbonden is op het moment dat de nalatenschap openvalt, dan valt de erfenis niet meer in de gemeenschap. De gemeenschap is bij echtscheiding ontbonden zodra het verzoek tot echtscheiding bij de rechter is ingediend.