Terug

Overschrijven op naam dochter van leeggekomen woning?

J.Kasper

Mijn vader , de langstlevende is verhuisd naar een verzorgingshuis. In het testament staat dat ik zijn aandeel in het huis erf. Hij vindt dat het hem nu teveel kost en wil het huis nu bij leven op mijn naam zetten. Wat kunt u mij adviseren ? Door gaan als huisbewaarder ( weekendhuis ) ,ik woon ook samen in een koopwoning in Utrecht met mijn vriend.  het huis huren tot mijn vaders overlijden of vroeger  starten met een  De betreffende  woning is een 2e bedrijfswoning van een veehouderij  in de de boerderij woont mijn mede erfgenaam mijn enige broer.


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte heer, mevrouw Kasper,

Zit het huis nog steeds in de (onverdeelde) nalatenschap van moeder, of heeft uw vader de woning in eigendom. In het laatste geval kost overdracht van het huis aan u 2% overdrachtsbelasting. Dit is niet het geval als de woning nog in een onverdeelde nalatenschap zit of als u wacht tot uw vader is overleden. Dan is de overdracht (=verdeling) vrij van overdrachtsbelasting.

 Na de overdracht komt het huis als 2e woning in uw Box 3 en gaat u er 1,2% Inkomstenbelasting over betalen.

Ten slotte vraag ik mij af of een niet-agrarische ondernemer eigenaar mag worden van de woning?

Met vriendelijke groet,

C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

071-3640100 /ckruis@notariskruissweere.nl