Terug

Overdrachtsbelasting bij gemengde bestemming.

Meulman

Wij gaan een huis kopen van vier verdiepingen waarop gemengde bestemming rust. In een deel van de onderste verdieping heeft een bedrijf gezeten, maar dat is beëindigd. Een deel van die verdieping is echter ook privé (gang en trap  naar de woonverdiepingen) Wij kopen het pand om in te wonen. Hoe wordt nu bepaald voor welk deel wij 6% overdrachtsbelasting moeten betalen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Voor het tarief van de overdrachtsbelasting is het niet van belang waarvoor u het gekochte gaat begruiken, wat de bestemming is en of het zakelijk of privé is, maar alleen wat het verkochte in haar aard is. Is het bijvoorbeeld een woning, dan is het tarief 2%, ook al wordt het anders gebruikt, bijvoorbeeld een stadsvilla, gebouwd als woning en na kleine aanpassingen in gebruik als kantoor. In uw geval is het kennelijk naar haar aard voor een deel een woning en voor een deel een bedrijfsruimte. Dan is het tarief deels 2% en deels 6%. Als de onroerende zaak qua oppervlakte nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor bewoning, kan voor de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast.

De verhouding zou kunnen worden vestgesteld aan de hand van de oppervlakte van de delen.

D.L. Rang, notaris te Zetten