Terug

Opeisbaarheid door de hypotheekbank van de spaarrekening van overleden broer bij onderwaterstaand huis

Pauline Wertheim-van Dillen

Mijn broer is overleden en heeft een testament gemaakt. De erven hebben beneficiair aanvaard omdat het huis 'onder water' staat.

Ik ben gevolmachtigd de erfenis af te handelen en kom zelf niet in het testament voor. Er is mij verteld dat de hypotheekbank geen voorrecht heeft bij de vereffening op het spaarsaldo van mijn broer, alleen op de baten van de verkoop van het huis. Is dat juist? Zo ja, kan ik de overige schuldeisers van deze spaarrekening betalen?

Pauline


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Het aan u gegeven antwoord is onjuist. De bank heeft een voorrang op de verkoopopbrengst en is concurrent (gewoon) schuldeiser op de rest van de nalatenschap.

Als de nalatenschap negatief is of dreigt te zijn, houdt dan de fomaliteiten van de wettelijke vereffening goed in de gaten en laat u daarbij adviseren door uw notaris.

Dirk Rang, notaris te Zetten