Terug

Onterving bij notariële akte

P. v.d. Borne

Geachte,

Vader is overleden zonder testament. Moeder overlijdt 11 jaar later met een testament waarin moeder bepaalde dat zij één van haar drie kinderen onterft heeft. Dit op basis van houding en gedrag van het derde kind waarbij moeder koos voor deze straf.

Moeder is nog maar net overleden en de "wet" zet een streep door moeders laatste wil en bepaalt dat de onterfde de helft van haar kindsdeel van moeder krijgt. Dit komt dus neer op 1/6 deel.  Dus de onterfde heeft al zonder enige moeite 50% verdiend. Een leuke bonus dus. Op de vraag welke bonus de andere twee efrgenamen krijgen blijft het stil. Ja, die krijgen ieder 25% extra. Dus de onterfde (de bestrafte) krijgt een bonus van 50% terwijl de ongestrafte erfgenamen ieder maar 25% bonus krijgen. 

Op mijn vraag of ik als executeur ook het testament langzij mag leggen klinkt een duidelijk antwoord: Nee!

Waarom een testament opmaken waarbij er één onterft wordt terwijl als de erflater overlijdt zijn/haar testament niets waard schijnt te zijn? Als de "wet" dan zo gul is voor de onterfde mag ze dat ook zijn voor de overige erfgenamen. Neen, die krijgen in principe de rekening gepresenteerd. Ik kan dit niet anders zien als discriminatie van de overige erfgenamen. De onterfde komt er weer goed mee weg en dat lijkt mijn inziens een beetje de standaard te worden in Nederland.

De onterfde zet mij als executeur bovenmatig aan het werk en dat alles kosteloos door mij als executeur gedaan moeten worden. Een einddatum stellen waarop alles geregeld moet zijn mag ik niet. 

Wat eenvoudig was is door de "wet" onnodig moeilijk gemaakt en diezelfde wet toont ook weinig respect voor de laatste wens van de erflater.

Gaarne uw reactie


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer of mevrouw V.d. Borne,

U snijdt een politiek onderwerp aan. Een notaris is de uitvoerder van de wet, niet de bedenker. Dat maakt het lastig om hierover iets te zeggen. Toch een poging. U schrijft: "De onterfde komt er weer goed mee weg en dat lijkt mijn inziens een beetje de standaard te worden in Nederland." Dit lijkt alsof u denkt dat de positie van het onterfde kind is verbeterd. Dat is zeker niet het geval. De rechten van het onterfde kind zijn bij de wetswijziging in 2003 juist verminderd. Ten eerste zijn ze door inroeping van de legitieme portie geen erfgenaam meer en anderzijds is hun legitimaire deel verkleind. Er is toen ook veel gedicussieerd of de legitieme portie zou moeten worden afgeschaft. Het zou passen in de, ook door u aangehaalde, vrijheid om over de eigen nalatenschap te beschikken. Na veel overleg is toe besloten om de legitieme portie (op dat moment) niet af te schaffen. Hier waren veel redenen voor. De reden is o.a. dat dit de mogelijkheden van ouders om oneerlijke druk uit te oefenen, moet blijven beperkt (bijv: als je met haar trouwt, onterf ik je), de algemeen gevoelde wens dat kinderen zoveel mogeijk gelijk moeten worden behandeld. Het resultaat was dat de rechten van het onterfde kind zijn verminderd, maar niet afgeschaft. Ik kan mij indenken dat u met het eindresultaat niet tevreden bent, zeker als er een redelijke reden is voor de onterving. Het is helaas niet anders.

Dirk Rang

notaris te Zetten.