Terug

Moeten wij het testament laten aanpassen als wij het opgestelde willen behouden, ook na scheiding?

B van de Poel

Mijn partner en ik hebben voor ons huwelijk een testament op laten maken inzake erfrecht langstlevende.

We zijn 13 jaar gehuwd geweest en sinds kort uit elkaar. Algehele echtscheiding d.m.v. uitspraak rechter en rechtbank.

Moeten we nu alles bij een notaris laten wijzigen? Want mijn nu (ex) partner, wil wel dat ik (als ik nu langstlevende zou zijn), toch alles erf zoals eerder was vastgelegd.

Moet er nog een bericht naar de notaris die toen het testament heeft verslagen? 


1 Antwoord

Antwoord van Wassink Notariaat

U dient inderdaad een ander testament te maken om te zorgen dat uw ex nog steeds van u erft. In de wet staat namelijk een regel dat je niet meer van elkaar erft als je gescheiden bent. Vanwege de echtscheiding kan het ook zinvol zijn om nog andere regelingen in uw testament op  te nemen.

 

Het testament kunt u wijzigen bij elke notaris. Dit hoeft niet per se bij dezelfde notaris als 13 jaar geleden.

 

Nog een advies in het algemeen: laat uw testament elke 5 jaar checken.