Terug

Moet ik gemachtigd zijn als mijn man niet in staat meer is om documenten te tekenen en hoe kom ik aan zo'n machtiging?

Ineke bressers

Mijn man lijdt aan 'n ernstige vorm van Parkinson, en is binnenkort niet meer in staat om zijn handtekening te zetten.

Aangezien wij gezamenlijke rekeningen hebben, ben ik bevoegd om alle financieele zaken te tekenen.

Maar hoe zit 't met overige aangelegenheden waar 'n handtekening voor nodig is?

Moet ik daartoe gemachtigd zijn, en hoe kom ik aan zo'n machtiging?

Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

vriendelijke groeten

Ineke Bressers


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator


Geachte mevrouw,   U heeft te maken met een moeilijke persoonlijke situatie. Een voor u en uw man geschikte oplossing is om hem bij de notaris een algehele volmacht te laten ondertekenen waarin hij u een machtiging geeft om alle financiële zaken te regelen. Deze volmacht kan zelfs nog worden uitgebreid tot een meer omvattende regeling door een levenstestament te maken. Hierin kunnen ook andere aangelegenheden worden geregeld.   Het voordeel van een dergelijke notariële volmacht is dat hiervoor eenmalig de handtekening van uw echtgenoot is vereist, zodat zijn latere lichamelijke situatie niet meer van belang is. Het is overigens zelfs mogelijk dat iemand wegens lichamelijke redenen een dergelijke notariële volmacht niet meer kan tekenen, in welk geval de notaris hier in de akte verslag van doet. In de situatie van uw echtgenoot is dit (gelukkig) nog niet het geval.   Met vriendelijke groet,   W.K. Vonk