Terug

Mag mijn moeder het huis verkopen als mijn vader in het rusthuis verblijft?

ilona swalus

Mijn vader is dement (alzheimer) en verblijft in de gesloten afdeling van een rusthuis. Dit kost ongeveer 1450 euro/maand.

Mijn moeder krijgt papa's pensioen, ongeveer 1700 euro/maand. (Ze heeft geen verdere inkomsten.)

Zij zijn gehuwd in 1956 volgens gemeenschap van goederen (met contract).

Met die 250 euro/maand kan moeder niet leven.

Mag zij het huis verkopen? Zij hebben 1 woning.

 

Dank voor uw antwoord


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Meijer | Van der Tuin

Geachte mevrouw Swalus,

 

Naar aanleiding van uw vraag of uw moeder de woning mag verkopen het volgende.

 

Indien uw moeder de woning wenst te verkopen dient uw vader, aangezien hij dement is, eerst onder bewind te worden gesteld.

Vervolgens kan uw moeder, mede namens uw vader de woning verkopen.

 

Echter dient zij voor de ondertekening van een koopovereenkomst toestemming/machtiging te vragen aan de rechter voor de verkoop.

Bij dit verzoek dient een kopie van de koopovereenkomst en een taxatierapport gevoegd te worden, zodat de rechter kan beoordelen of uw vader niet wordt benadeeld.

 

Conclusie: uw moeder kan de woning. mede namens uw vader, verkopen met een machtiging van de rechtbank. Uw vader dient dan wel onder bewind te zijn gesteld en uw moeder tot bewindvoerder te zijn benoemd. 

 

De benodigde formulieren voor het aanvragen van een onderbewindstelling kunt u bij elk notariskantoor opvragen (of bij de griffie van de rechtbank opvragen).

 

Onderbewindstelling wil zeggen, dat degene die onder bewind wordt gesteld niet meer in staat is zelf zijn zaken te regelen (als gevolg van bijvoorbeeld dementie).

Bij de formulieren dient u ook een attest van de behandelend arts mee te sturen waarin de arts verklaart dat uw vader inderdaad niet meer in staat is zijn zaken te regelen.

 

NB. Artsen zijn hier behoorlijk terughoudend in !!!,

 

 Met vriendelijke groet,

Hans van der Tuin