Terug

Mag een notaris een business overeenkomst hebben met een hypotheekadviseur?

Bennie

Mijn ex's hypotheekadviseur verzorgde voor mij een uitkoop, maar tegelijkertijd ook van mijn ex-partner, waarbij het gezamenlijk huis op mijn naam moest komen en rade mij uitdrukkelijk aan om de voor hem bekende notaris te gaan. Ook regelde hij een nieuwe hypotheek voor beiden op hetzelfde tijdstip. Later kwam mij ten gehore dat hij een business overeenkomst had met deze notaris, die inhield dat hij veel hypotheken daar zou laten passeren en dan zou de notaris het werk wat sneller doen en soms met korting.

 

Zonder mijn weten had de notaris de gezamenlijke polis die aan de gezamenlijke hypotheek was verbonden verzilverd, terwijl die niet vrij was gegeven door de verzekeraar. Na het passeren van de akte tekenden mijn ex-partner en ik voor de afkoop bij de bank en werd beiden de helft overgemaakt en zonder er weet van te hebben dat dan de gehele waarde naar mijn ex-partner ging.

 

De bank was ook nergens van op de hoogte en is de dezelfde mening toegedaan dan mij, dat de notaris  zich nu op het standpunt stelt dat wij wisten of moesten weten van de verdeling, want er werd ook overgesloten naar een andere financier. Dit argument houdt natuurlijk geen stand. De oversluiting naar een andere financier duidt niet aan dat er sprake is van een verdeling. Er wordt ook overgesloten als er van een verdeling helemaal geen sprake is. Hetzelfde geldt voor de afkoop van een polis.

 

En áls destijds al duidelijk zou zijn geweest dat ik oversloot naar een andere financier wegens een verdeling, zegt dit nog niets over of en zo ja, hoe een polis is of wordt verdeeld tussen de verzekeringnemers. En ook niet over wat wel al via de verdeling op het notariskantoor onderling is afgewikkeld en betaald en wat nog niet.

 

Deze regelrechte dwaling die een grote financiële schade met zich heeft meegebracht te koste van mij, daarbij heb ik alles boven water kunnen brengen wat zich op de achtergrond zich heeft afgespeeld. De notaris heeft zich als partijnotaris opgesteld, zonder mij daarvan op de hoogte brengen en heeft zonder dat ik er wat van mocht voelen,  ongeoorloofd de polis verdeeld, met alle gevolgen van dien.

 

 Mijn vragen zijn: Mag een notaris zich opstellen als zakenman en een business overeenkomst hebben met in dit geval een hypotheekadviseur? Is een notaris niet verplicht om de wederpartij op de hoogte te stellen dat hij partijnotaris was op dat moment en mij had moet verwijzen naar een andere notari


1 Antwoord

Antwoord van Engelen Notaris

Een notaris(kantoor) is ondernemer. Binnen bepaalde marges kunnen en mogen daarbij zakelijke afspraken worden gemaakt met relaties. De afspraak zoals u die schets: snel(ler) werken en eventueel korting geven aan de gezamenlijke klanten, is niet ongebruikelijk en lijkt mij als zodanig gewoon toegestaan. Dit enkele feit maakt een notaris nog geen partijnotaris! Als een notaris (wél) als partijnotaris optreedt, dan moet zij/hij dat vooraf duidelijk kenbaar maken. Het oordeel of in uw situatie sprake is geweest van handelen in strijd met wet- of andere regelgeving is aan de (tucht)rechter.