Terug

Machtiging?

Peter Martens

Goedendag,

Ik heb een vraag over machtigen

Mijn moeder is vorig jaar overleden en mijn vader is al op leeftijd, ik heb 4 broers en 1 zus, ik ben gemachtigd over mijn vader zijn betaal en spaarrekening.

Mijn vader en moeder hebben een testament voor de langstlevende.

De betaalrekening en de spaarrekening staan na het overlijden van mijn moeder op naam van mijn vader en de erven van.

Mijn vader wil nu regelen dat er een geldbedrag apart op een rekening gezet wordt (en na zijn overlijden ook blijft staan) waar zijn begrafenis en alle kosten van grafrechten welke in de toekomst  (dus na elke 10 jaar) en het verdere onderhoud van het graf zoals bloemen en dergelijke van betaald kunnen worden zodat hij de kinderen hiermee niet belast.

Hiervoor wil hij 1 van de kinderen (ik of een ander kind) machtigen die dit beheerd zonder dat na overlijden van mijn vader de andere kinderen hun deel van deze rekening op kunnen eisen.

Is dit mogelijk en moet dit bij een notaris beschreven worden of kan dit ook bij de bank waar mijn vader lid van is.

Hoe heet zoiets en wat moet hier allemaal voorgebeuren en wat zijn de eventuele kosten hiervan?

Mvg Peter Martens


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

De bankrekeningen kunnen met een verklaring van erfrecht op naam van uw vader worden gezet, afhankelijk van de inhoud van het testament. Indien dit de bedoeling is, vraag dit dan verder na bij uw notaris.

Voor de regeling van het bedrag voor de begrafenis en grafrechten kan opgenomen worden in een testament. Daarbij wordt degene het geld moet beheren als executeur benoemd met als taak om zorg te dragen voor de betaling van deze kosten uit de bankrekening.

De regeling voor de verdere toekomst is minder eenvoudig te regelen. Het bedrag zou aan de betreffende persoon kunnen worden gelegateerd onder de last om dit te besteden aan afkoop van grafrechten, maar dan wordt deze voor dit bedrag wel belast. Dit zou in het testament kunnen worden gecompenseerd door dit bedrag vrij van recht te legateren. Dan moet het bedrag wel wat hoger zijn om na aftrek van de erfbelasting de afkoop te kunnen betalen.

Een andere mogelijkheid is om op de kinderen de last te leggen het geld te besteden aan afkoop grafrechten en de last om aan het betreffende kind de onherroepelijke volmacht te geven over het geld te beschikken voor de betaling van de grafrechten. Dan moeten de kinderen dit na het overlijden nog wel uitvoeren door deze machtiging te verlenen.

Informeer bij uw notaris over de mogelijkheden. Hij of zij kan u dan tevens informeren over de kosten.