Terug

Lusten en lasten verdeling bij verkrijgen appartementsrecht

Dick Schaap

In de notariele akte eigendom appartementsrecht is aangegeven dat:

"De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit besluiten die door of namens de VVE worden genomen na het moment van het totstandkomen van deze koopovereenkomst komen, tenzij de aard van het besluit zicht daartegen verzet, ten voordele respektievelijk ten laste van koper enz.." zie bijlage.

Nu heeft de VVE overschotten van "verwarming" en "warm water" voor het evenredige breukdeel uitgekeerd aan de verkoper. Vooraf heb ik de VVE (de bestuurder) in kennis gesteld van de koopovereenkomst/akte bewijs van eigendom en de daarin gemaakte afspraken.

Mag de VVE dit doen? Heb ik als nieuwe eigenaar/koper recht op het volledige overschot? Wat is mijn juridische positie?

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Kennelijk werden de overschotten uitgekeerd aan de eigenaren. De verkoper was geen eigenaar meer en de vve was hiervan volgens u op de hoogte.

Vooralsnog lijkt het mij dat de uitkering aan u toekomt, zodat u deze van de vve kan vorderen. Dan zou de betaling aan de oude eigenaar door de vve een onverschuldigde betaling zijn en door de vve worden teruggevraagd. Voor een volledig antwoord op basis van alle relevante feiten zou u de zaak aan een advocaat kunnen voorleggen.