Terug

Legitieme portie en woning?

Anoniem

Mijn moeder is overleden en heeft in een testament bepaald dat mijn vader als langstlevende gebruik mag blijven maken van de woning en hij is aangewezen als testementair executeur.

Kan mijn vader dit testament wijzigen en mij bijvoorbeeld onterven?

 

Mocht dit gebeuren, krijg ik het dan te horen mocht ik onterfd worden, of  hoor ik dat pas na het overlijden van mijn vader? Mocht ik bij een testament onterfd worden dan kan ik een beroep doen op de legitieme portie. Nu heb ik overal gelezen dat de legitieme portie alleen op geld betrekking heeft. Wat is de status van de woning met de legitieme portie? Valt deze buiten de berekening van de legitieme portie of niet?


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

Geachte heer/mevrouw,

 

Het testament van uw moeder is van kracht geworden door haar overlijden. De op grond van dit testament aan u toekomende rechten (opeisbaar na het overlijden van uw vader) kunnen u derhalve niet meer worden ontnomen. Om vast te kunnen stellen of de woning hieronder valt moet eerst worden nagegaan hoe het vermogen van uw moeder na haar overlijden is verdeeld. 

 

Uw vader kan zelfstandig een testament maken. Dit testament wordt pas van kracht op het moment van het overlijden van uw vader, zodat pas op dat moment kan worden bekeken wat uw juridische rechten zijn op de nalatenschap van uw vader. Mocht u als kind worden onterfd dan kunt u volgens de Nederlandse wet een beroep doen op uw legitieme portie, waardoor u geen erfgenaam wordt. In dat geval heeft u recht op een geldsbedrag ter grootte van uw  legitieme deel, zodat u inderdaad geen recht heeft op goederen.

 

Met  vriendelijke groet,

 

 

W. Vonk,

(0182-383433.