Terug

Langste levend wilt huis verkopen voor levens onderhoud?

Martin Lilley

Mij moeder is weduwe geworden. Haar man is overleden en de kinderen van haar man hebben hun wilsrecht uitgevoerd. De kinderen hebben nu blote eigendom van de ouderlijk huis, mij moeder heeft vruchtgebruik. Nu is mij moeder in geld nood, zij heeft geld nodig voor haar levensonderhoud. Hoe kan mij moeder het huis terug op haar naam krijgen en dan verkopen?

Please help!!


2 Antwoorden

Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geachte heer Liley,

De casus is mij niet geheel duidelijk, maar als de kinderen van haar man de bloot eigendom hebben en uw moeder het vruchtgebruik, zal het moeilijk zijn het huis terug op haar naam te krijgen. Uw moeder kan natuurlijk wel wat vragen voor de afstand van het vruchtgebruik dat ze zal doen als ze er uitgaat. De bloot eigendom van de kinderen wast dan immers aan tot volle eigendom. Afhankelijk van de leeftijd van moeder kan een percentage uit de Successiewet de waarde van het vruchtgebruik bepalen. Als ze dit als koopsom van de kinderen vraagt, heeft ze geld ter beschikking maar zal ze wel moeten verhuizen.

Met vriendelijke groet,

Mr. C.A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk


Antwoord van Ellens & Lentze Notariskantoor

Geachte heer Liley,

In navolging van notaris Kruis-Sweere het volgende.

Er dient gekeken te worden naar de situatie ten tijde van het overlijden van de man. Van belang is om te weten of er huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld en zo ja, hoe deze luidden. Het kan namelijk zijn dat uw moeder, naast vruchtgebruiker, ook deels eigenaar is.

Maar hoe dan ook: de medewerking van de kinderen van de man blijft noodzakelijk.

Wellicht is het goed om hierover met zijn allen de plaatselijke notaris te benaderen.

Met vriendelijke groet,

Michaël Lentze

Ellens & Lentze, Notariaat & Mediation

tel. 070-364 48 30