Terug

Kunt u mijn vragen m.b.t. de rechten van een erfgenaam beantwoorden?

Marjon

Hallo,

 

Ik heb een aantal vragen over de rechten van een erfgenaam. Aangezien ik niet weet hoe dat gaat en wat er verwacht wordt.

 

Als je een erfgenaam bent moet je dan naar de notaris toe voor het testament of kan dat ook geregeld worden door een executeur?

Kan een executeur ook bevoegd zijn om het geld te verdelen volgens testament?

Kunnen er drie executeurs zijn die het testament regelen?

Moet de executeurs verantwoording afleggen hoe ze alles geregeld hebben?

 

Hopelijk krijg ik snel antwoorden van u.

 

Met vriendelijke groet, Marjon.


1 Antwoord

Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Beste Marjon,

 

Als iemand overlijdt zal doorgaans iemand zich melden bij de notaris om na te gaan wie de erfgenamen zijn. Dit kan door een schuldeiser van de overledene gedaan worden, maar ook door familieleden, de (potentiele) executeur, buren of anderen.

 

De aanleiding is meestal dat de bank de bankrekeningen van de overledene blokkeert en er dus geen rekeningen, huur of hypotheekrente meer betaald kunnen worden.

 

De notaris zal dan o.a. inzage nemen bij het Centraal Testamenten Register (voor een link daar naar toe kijk op onze website) en zal dan waarschijnlijk een Verklaring van Erfrecht of Verklaring van Executele opstellen. Daarin staat wie bevoegd is om op te treden namens de erfgenamen en dus om de nalatenschap af te wikkelen.

 

Is er een executeur benoemd, dan is deze verplicht om de erfgenamen in te lichten over het overlijden, de inhoud van het testament en de verdere afwikkeling (zoals hoe de inboedel verdeelt gaat worden).

 

Maar ook jij kunt iedere notaris vragen om zo'n onderzoek te doen en de notaris zal je dan vertellen of je erfgenaam bent en wie executeur is. Afhankelijk van wat jouw positie is in de nalatenschap (misschien ben je onterfd) krijg je natuurlijk niet het hele testament te lezen.

 

De executeur mag waarschijnlijk alles regelen, waaronder ook verkoop van spullen, als dat nodig is om aan geld te komen om schulden (af) te betalen. Ook verdeling van geld en inboedel, hoort er allemaal bij. Dit hangt wel af van wat de overledene in het testament aan bevoegdheden heeft gegeven aan de executeur.

 

Er kunnen meerdere executeurs zijn, maar echt handig is dat misschien niet. De executeurs moeten nl. dan onderling bepalen wie wat doet.

 

Uiteindelijk zal de executeur wel rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Mr Ernst Loendersloot