Terug

Kunnen we tekenen voor verklaring voor erfrecht als nog niet alle erfgenamen gecontracteerd zijn door de notaris?

Capa

Beste notaris,

 

Wij zijn als neven en nichten erfgenaam van een overleden tante. De notaris heeft de erfgenamen getraceerd en daarna de verklaring voor erfrecht opgestuurd, maar de adressenlijst  van de erfgenamen is tot op heden nog steeds niet 100% compleet. Achter sommige namen staat geen adres en een aantal adressen waren fout; hebben we zelf moeten achterhalen. Kan de erfenis verdeeld worden als de adressenlijst van de erven niet compleet is dus ook niet iedereen heeft getekend? Er zijn diverde nalatigheden in deze zaak.

 

Hoelang moeten we als erfgenaam wachten, deze kwestie loopt nu al ruim 6 maanden?

Als we bij een nieuwe notaris aankloppen omdat er geen voortgang is, moeten we dan helemaal opnieuw beginnen?

 

We hebben regelmatig een klacht geuit maar daar is de notaris niet ontvankelijk voor en we denken eerder dat daardoor de zaak blijft vertragen.

 

Groeten

CaPa


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

In de verklaring van erfrecht wordt over het algemeen opgenomen dat erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard. Is dit niet in de verklaring van erfrecht vermeld, dan heeft deze verklaring vrij weinig betekenis. Deze verklaring is immers voornamelijk bedoeld om derden op de hoogte te stellen wie er gerechtigd is om te tekenen. Als alle erfgenamen hebben aanvaard, dan kan de nalatenschap worden verdeeld. Hieraan moeten alle erfgenamen meewerken.

 

Bespreek uw bezwaren met uw notaris, vraag wat de problemen zijn in de afhandeling en wanneer u kunt verwachten dat deze zaak zal zijn geregeld. Blijft de notaris naar uw oordeel nalatig, dan kunt u overwegen om een andere notaris in te schakelen. U kunt de al uitgezochte gegevens opvragen bij uw notaris, zodat de volgende notaris niet opnieuw hoeft te beginnen. U kunt ook aan de KNB vragen te bemiddelen tussen u en uw notaris. Als u er met de notaris echt niet uitkomt, kunt u bij de kamer van toezicht  de een klacht indienen tegen de notaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.knb.nl/over-knb/klachten.

 

D.L. Rang

Zetten