Terug

Kunnen mijn zussen een testament dat door mijn ouders is opgesteld aanvechten?

Marcel

Beste notaris,
Als mijn ouders komen te overlijden krijg ik 3/4 en mijn beide zussen elk 1/8 deel (samen 1/4 deel) van de erfenis. Dit hebben mijn  ouders vast gelegd bij de notaris, waarin ook staat dat ik als executeur  de geldstromen conform het testament verdeel. Er staat zelfs in hoeveel mijn zussen elk krijgen. Vanwege de ongelijke verdeling gaan mijn zussen dit vast en zeker gaan aanvechten. Maar mijn vraag is of ze idd meer kunnen opeisen? Mijn ouders hebben dit toch zo gewild! Wat is anders de waarde van een testament? Zo ja hoeveel kunnen ze dan elk opeisen? De afgelopen 5 jaar hebben mijn ouders mij en mijn kinderen bedragen  geschonken. Kunnen mijn zussen tussentijdse schenkingen die destijds aan mij zijn gegeven worden teruggevorderd? Als mijn zussen idd meer kunnen opeisen kunt u mij dan advies geven wat ik moet doen?

Vriendelijke groet, M


1 Antwoord

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Kinderen hebben recht op een legitieme portie, een minimale verkrijging van hun ouders. Er wordt wel gezegd dat een kind niet onterfd kan worden. Technisch is dat niet geheel juist, maar het geeft wel aan wat de bedoeling van deze regel is. Dat wil niet zeggen dat het testament zonder nut is, want de erfdelen kunnen wel aangepast worden, maar daar kan een kind met een beroep op de legitieme portie eventueel wel tegenop komen.

Het breukdeel van de legitieme portie is de helft van het normale erfdeel. Als er drie kinderen zijn en geen langstlevende, dan is de legitieme portie dus 1/2 x 1/3 = 1/6. De legitieme portie wordt berekend over de nalatenschap en bepaalde schenkingen, namelijk o.a. schenkingen aan kinderen, schenkingen binnen vijf jaar voor het overlijden en schenkingen die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld.

Na het overlijden van uw ouders kunnen uw zusters een beroep doen op hun legitieme portie. Of dit beroep effect zal hebben, zal afhangen van de omvang van de nalatenschap en de schenkingen die meetellen voor de berekening van de legitieme portie. In zijn algemeenheid kan ik daarover dus geen uitspraak doen.