Terug

Kopie akte.

Piet Dijkstra

 

Mijne dames/heren,

 

Ik zit met een vraag waar inmiddels niemand mij een antwoord op kan geven.

 

Enige tijd geleden heb ik bij mijn notaris een kopie van de minuutakte huwelijkse voorwaarden opgevraagd.

 

Nu doet zich een merkwaardig probleem voor.

 

Ondanks mijn verzoek krijg ik geen foto kopie van de minuutakte maar een kopie waarbij alle blad paraferingen van de notaris alsmede het kenmerkende aktenummer op blad 1 evenals alle officiële handtekeningen van de destijds passerende notaris zijn verwijderd. Zelfs het door de notaris handmatig geschreven …….ondertekend om “zeventien uur vijfendertig minuten”….. is volledig weggelakt en opnieuw geschreven door een ander..

 

Een andere notaris heeft een handtekening gezet voor afgegeven voor afschrift, terwijl de betreffende notaris die de akte heeft gepasseerd nog gewoon in functie is.

 

Ik vind dit als niet deskundige zacht gezegd vreemd.

 

Is dit normaal/gebruikelijk ?

 

In feite ontvang ik een exemplaar dat niet overeenstemt met de in het verleden door ons ondertekende exemplaar.

 

Het moet toch niet zo moeilijk zijn een fotokopie van de originele minuutakte voor afschrift afgegeven aan mij toe te zenden ?

 

Bij voorbaat dank voor Uw hopelijk verhelderend antwoord.

 

Groet

 

P.Th.M.B. Dijkstra  

 

 

 


3 Antwoorden

Antwoord van Rang Notariskantoor D L

Van een notariële akte worden afschriften afgegeven aan de ondertekenaars. Dit afschrift is inhoudelijk gelijk aan de akte, maar kan er wel anders uitzien. Het afschrift wordt ondertekend door de betreffende notaris of diens waarnemer.

Gaat het echt om een kopie, dan kan ik niet verklaren waarom er zou zijn gelakt. In de akte zelf mag niet worden gelakt. Ik zou dit bij de betreffende notaris navragen.

Dirk Rang, notaris te Zetten


Antwoord van Piet Dijkstra

Nog enige verduidelijking mijnerzijds tekstueel is het verstrekte exemplaar identiek alleen de relevante notariel bladparaferingen en notarieele handtekeningen van de destijds passerende notaris zijn ichtbaar weggelakt. Evenals de te doen gebruikelijke tekst inhoudende datum dag en tijdstip passeren Deze laatste tekst is dan weer vervangen door een identieke tekst in een ander handschrift. en de notaris weigert wonderlijke wijs ieder antwoord


Antwoord van Rang Notariskantoor D L

U zou alsnog een afschrift kunnen opvragen. U kunt ook een brief sturen waarin u vraagt om een reactie. De notaris is verplicht hierop te antwoorden. Zou hij hieraan niet voldoen, dan zou u aan de KNB kunnen vragen te bemiddelen (zie: https://www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris/bemiddeling-door-de-knb) of kan u in het uiterste geval een klacht indienen.