Terug

Klopt het dat een leeftijdsverschil bij samenlevingscontract van invloed is als je je nalatenschap wilt regelen? (2)

Ernst Loendersloot

Wat ik begrepen heb is dat als je je nalatenschap wilt regelen binnen een samenlevingscontract dit niet kan als er sprake is van een leeftijdsverschil dat groter is dan 10 jaar. Klopt dat?

Deze vraag is al gesteld en kort beantwoord. Daarom wordt hij nogmaals gesteld zodat een uitgebreider antwoord mogelijk is.


1 Antwoord

Antwoord van Noto Notarissen B.V.

Er is geen regel die verbied om bij een groot leeftijdsverschil een samenlevingscontract op te stellen. Ook kan daar het zogeheten Verblijvensbeding in worden opgenomen. Dit beding regelt dat alles wat de partners samen bezitten, naar de langstlevende toe gaat.

 

Waar uw vraag betrekking op heeft is de fiscale behandeling van  Verblijvensbeding in een samenlevingscontract als er een groot leeftijdsverschil is.

 

De fiscus ziet een Verblijvensbeding als een soort weddenschap met als inzet de eigendom van alle gezamenlijke goederen. Winnar is de langstlevende. Zijn de kansen om te winnen gelijk, dan doet de fiscus niets. Zijn de kansen niet gelijk, dan zal de fiscus Successierecht heffen.

 

Bij een groot leeftijdsverschil zijn de kansen niet gelijk, maar ook bij een slechte gezondheid is dat het geval. De kans dat de oudste (of de meest ongezonde) partner als eerste overlijdt is groter, dan de kans dat de jongste (of de gezondste) eerst overlijdt.

 

De kans dat de fiscus Successierecht gaat heffen kan voorkomen worden door een extra bepaling op te nemen bij het Vrblijvensbeding in het samenlevingscontract. Dan compenseer je de ongelijke sterftekans weer.

 

Overigens: als het samenlevingscontract getekend is (met Verblijvensbeding, ongeacht of er een groot leeftijdsverschil is) en pas na 6 of meer maanden overlijdt de eerste partner, dan heeft de langstlevende een hele grote vrijstelling van de Successierechten.

 

Met vriendelijke groet

 

Ernst Loendersloot

Huenges Wajer & Joosten Notarissen