Terug

Kan ik mijn huis verkopen vanuit het buitenland?

Barbara

Ik ben van plan langere tijd naar het buitenland te gaan om te wonen en te werken.

Nu heb ik met mijn ex nog een koopwoning in bezit. Hij woont hier met zijn vriendin, ik heb een huurwoning.

Ons huis staat al enige tijd te koop. In verband met het gezamenlijke eigendom hebben wij ons samenlevingscontract nog niet onbonden, wat een vreemde situatie oplevert nu.

Is het mogelijk om:

- het samenlevingscontract te verbreken, maar wel de gezamenlijke rechten en plichten omtrent het huis te behouden. Heeft zijn vriendin rechten door het feit dat zij er woont?

- kan ik mijn vader als gemachtigde 'benoemen' om in het geval van verkoop mij te vertegenwoordigen en de nodige papieren te tekenen?


1 Antwoord

Antwoord van Notariaat Duiven

Beste Barbara,

 

Het is heel wel mogelijk, het samenlevingscontract te "vervangen" door een specifiek op jullie situatie toegespitst contract.

In feite - zo vermoed ik - is dit alles wat ook nog uit het samenlevingscontract voortvloeit, overige bepalingen van het samenlevingscontract zijn naar ik aanneem, door het verstrijken van de tijd, niet meer van toepassing.

 

De nieuwe vriendin kan uitsluitend rechten hebben bedongen van haar partner; mogelijk dat dit bij een overlijden van je ex-partner gaat opspelen, wellicht ook helemaal niet.

 

Vader kan worden gemachtigd, ik adviseer je hierover contact op te nemen met een notaris ter plaatse, er dienen de nodige stukken te worden ondertekend op de wijze zoals de wet voorschrijft.

 

Vr. gr.

 

Mr. H.A. van Ramshorst

notaris te Duiven

T 0316 262 171