Terug

Kan ik mij uit laten kopen door andere erfgenamen, als huis nog niet is verkocht?

Essebes

Mijn oma is 1 jaar geleden overleden, haar kinderen en wij als kleinkinderen zijn erfgenaam, omdat mijn moeder (dochter v. oma) al eerder is overleden zijn wij nu een deel van de erfgenamen.

Mijn vraag is of ik uit die erfeniskwestie kan stappen en mijn deel kan laten uitkopen door de andere erfgenamen. Het wachten is op het huis van oma, wat  nog niet verkocht is. Kan ik ze daartoe verplichten?

 


3 Antwoorden

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

 

Ik begrijp uit uw vraag dat u mede-erfgenaam bent in de nalatenschap van uw grootmoeder. Tot de nalatenschap behoort een huis wat moet worden verkocht en waarvan de opbrengst onder de erfgenamen zal worden verdeeld.

 

In juridische zin bent u deelgenoot in de nalatenschap. Hierdoor bent u met elkaar verbonden om gezamenlijk de nalatenschap af te wikkelen zoals ten aanzien van de verkoop van de woning. Een mogelijkheid, die een oplossing zou kunnen bieden, is door middel van een partiële verdeling van de woning. Hierbij deelt u uw aandeel in de woning toe aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag.

 

Op zich is het volgens de wet mogelijk om verdeling te vorderen. In uw geval willen alle erfgenamen de woning verkopen en de opbrengst verdelen. In dat geval komt ook de waarde, waarvoor de woning in de verdeling moet worden betrokken en de wijze waarop de andere erfgenamen uw aandeel in de woning uitkeren aan bod. Dit laatste vergt naar mijn mening toch onderlinge overeenstemming anders wordt de financiële uitvoering erg complex.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

W. Vonk    


Antwoord van Ellens & Lentze Notariskantoor

Geachte,

Ik kan mij slechts aansluiten bij de eerdere beantwoording.

U kunt hieromtrent uiteraard altijd telefonisch contact met ons opnemen via 070-364 48 30.

Met vriendelijke groet,

Marten van der Loo

Kandidaat-notaris


Antwoord van Notariskantoor Kruis-Sweere

Geheel eens met eerste reactie.

Voor verdere info:

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk

071-3640100 / ckruis@notariskruissweere.nl