Terug

Kan ik eenzijdig een voogdijregeling wijzigen?

Peet de Graaf

Beste notaris,

 

Ik heb destijds, met mijn toenmalige partner, vast laten leggen door wie onze kinderen opgevangen zouden moeten worden wanneer ons iets zou overkomen. Inmiddels zijn wij alweer jaren uit elkaar, maar de vooogdijregeling is nooit gewijzigd. Om allerlei redenen geloof ik niet langer dat mijn kinderen het beste af zijn wanneer zij door de toenmalig benoemde voogden opgevoed zouden worden. Kan ik eenzijdig, dus zonder mijn ex-partner de voogdijregeling aanpassen?

 

Alvast bedankt,

 

De Graaf


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator

 

Het antwoord op uw vraag is gemakkelijk te geven. In de wet is aangegeven dat een uiterste wuilsbeschikking, waaronder ook een voogdijregeling valt, een eenzijdige rechtshandeling is, welke steeds eenzijdig kan worden herroepen . De wet eist tevens dat dit door u persoonlijk door middel van een akte bij de notaris wordt gedaan.

 

U heeft derhalve de volledige vrijheid om uw voogdijtestament te herroepen. Wel geldt dat uw voormalige partner desgewenst de vrijheid heeft om de voogdijregeling in haar testament in stand te laten. Hier kunt u, gelet op het vorenstaande, geen invloed op uitoefenen.