Terug

Kan ik een deel in gemeenschap van goederen veranderen in huwelijkse voorwaarden?

A. Florie

Ik ben nog getrouwd, gaan terzijne tijd scheiden. Maar wil nu een woning voor mijzelf kopen en wil dit niet meer delen. Is het mogelijk om dit op huwelijkse voorwaarden te doen?


1 Antwoord

Antwoord van Mr. W.K. Vonk, notaris & mediator


Geachte heer/mevrouw,   Uit uw vraag leid ik af dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en voornemens bent om te gaan scheiden.   Het meest praktisch is om de aankoop uit te stellen tot het moment waarop het verzoekschrift door de advocaat is ingediend bij de rechtbank. Op dat moment wordt de huwelijksgoederengemeenschap formeel ontbonden en komt het door u gekocht huis niet meer in de gemeenschap. Het door u genoemde alternatief vereist niet alleen dat u een akte opmaakt met huwelijksvoorwaarden maar ook dat er - voortijdig - afspraken met de andere echtgenoot over de verdeling moeten worden gemaakt in verband met de eerdere ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap.   Met vriendelijke groet,     Mr W.K. Vonk J. van Beierenstraat 6 2871 SV Schoonhoven